formats

Online zichtbaar worden

Als organisatie ben je bezig met je kerntaken: de core business. Marketing en communicatie zijn daaraan ondersteunend, maar zeer belangrijk. Daarbij krijg ik van verschillende opdrachtgevers te horen: “Leuk hoor, die sociale media, maar ik vind de interne communicatie en de standaard communicatiemiddelen op dit moment belangrijker.” De opdrachtgever bepaalt de prioriteit, maar ik probeer hem wel in te laten zien dat alle communicatiemiddelen die je inzet als organisatie op één lijn moeten staan tot elkaar. En de boodschappen die je uitstuurt (zowel intern als extern) moeten elkaar versterken en niet tegenspreken.

Een goed uitgangspunt daarbij is om je te verplaatsen in de doelgroep. En die doelgroep bestaat nooit uit mensen die identiek zijn. Een doelgroep bestaat  altijd uit totaal verschillende mensen die een gemeenschappelijke deler hebben, namelijk dat ze gebruik gaan maken van uw product/dienst. Of dat ze bepaalde kenmerken delen. Als uw organisatie babyproducten verkoopt heeft uw doelgroep bijvoorbeeld:

  • net te horen gekregen dat ze in verwachting zijn van een baby;
  • net een baby gekregen;
  • het plan opgevat om op kraambezoek te gaan.

U heeft nu al een beeld van die doelgroep. Nu kunt u zich verplaatsen in een persoon die op zoek is naar uw product of dienst. Hoe doet die persoon dit? Hoe weet hij van het bestaan van u en uw organisatie? Veel kans dat dit via bekenden gebeurt, of dat deze persoon op internet gaat zoeken en vervolgens online bij u terecht komt. Daarom is het belangrijk om online middelen een voorname rol te laten spelen in de communicatiestategie. Zodat de website, digitale nieuwsbrief, video’s en sociale media elkaar aanvullen en een basis vormen voor de gedrukte materialen, in plaats van andersom.

Tim Geluk

Home Advies Online zichtbaar worden